JAVASLATTÉTEL

AGYAGFALVA

A TELEPÜLÉSRŐL RÖVIDEN

A nagymultú székely falu Székelyudvarhelytől 12 km-re délnyugatra, a Nagy-Küküllő felső lefolyásának bal partján, a Bögözi-medence területén, a Fancsika-patak völgyének északi kijáratánál fekszik. A térség fontos települése, sok gyár, magánvállalkozás található a faluban.

Agyagfalva területe valószínűleg már az ősidők óta lakott hely, erre utalnak a két árok között talált bronzkori település nyomai. A hagyomány szerint a falu egykor a nagyrét közepén, a mostani Fancsikahíd táján feküdt, egy részét Fancsikafalvának nevezték.Valószínűsíthető, hogy külső zaklatások, és árvizek miatt költözött el mostani helyére. Ennek a költözésnek az időpontja ugyancsak ismeretlen, de az biztos, hogy ha volt is ilyenfajta megmozdulás az a XIII. század előtt volt, ugyanis a templomot a XIII. században építették mostani helyére. Ez annak a bizonyítéka, hogy már Agyagfalva ebben a korban a mostani területi elhelyezkedésével rendelkezett.

KULTURÁLIS ÉRTÉKEK

A 385 ÉVES AGYAGFALVI OKTATÁS

Az agyagfalvi Sala család igazoltan évszászadokra visszamenőleg tudja bizonyítani létét, hiszen a Salák címeres lófő székelyként voltak jelen Udvarhelyszék életében. Az 1900-ban Székelyudvarhelyen kiadott Udvarhely vármegye nemes családjai című könyvben (Betegh Pál Könyvnyomdai Műintézete) székely primipilus – lófő – családként emlegetik őket „Címere is van a Sala családnak: a pajzs balról jobbra lefelé rézsutosan fekete és vörös udvarra oszlik, abban hármas zöld téren arany bagoly ül, csőrében ezüst tollat tart. Sisakdíszük pedig vörös mezü kar, kivont karddal.” – olvasható a könyvben. A feljegyzések szerint 1602-ben Sala Balázs, mint lófő székely a császár és király hűségére esküszik fel. 1681-ben Sala Máté tisztként Apafi Mihályt szolgálta.

Az agyagfalvi Sala család igazoltan évszászadokra visszamenőleg tudja bizonyítani létét, hiszen a Salák címeres lófő székelyként voltak jelen Udvarhelyszék életében. Az 1900-ban Székelyudvarhelyen kiadott Udvarhely vármegye nemes családjai című könyvben (Betegh Pál Könyvnyomdai Műintézete) székely primipilus – lófő – családként emlegetik őket „Címere is van a Sala családnak: a pajzs balról jobbra lefelé rézsutosan fekete és vörös udvarra oszlik, abban hármas zöld téren arany bagoly ül, csőrében ezüst tollat tart. Sisakdíszük pedig vörös mezü kar, kivont karddal.” – olvasható a könyvben. A feljegyzések szerint 1602-ben Sala Balázs, mint lófő székely a császár és király hűségére esküszik fel. 1681-ben Sala Máté tisztként Apafi Mihályt szolgálta.

LŐRINCZ ISTVÁN AGYAGFALVI BÚTORFESTŐ MUNKÁSSÁGA

Szépen virágozott bútoraink az 1700-as évek végén, 1800-as években, leginkább annak derekán élték fénykorukat. Ekkor vidékünkön, egész Székelyföldön általánosan elterjedt volt, hogy legalább a férjhez menő leány hozományos ládája tulipános legyen. A tehetősebb családoknál, leginkább a tiszta szoba berendezéseként jelentek meg sorra, a saroktéka, kontyos, pártás székek, lóca, padláda, kamarás asztal, a tálasok, kendőszegek, a vetett ágyak festett végei.Egy-egy falu, vidék saját bútorfestő asztalost, tudott eltartani, ki az adott területen egyedi sajátos stílusjegyekkel fűszerezetten, ugyanakkor a nagyobb régióra jellemző vonásokkal dolgozott.

AGYAGFALVA, A SZÉKELY NEMZETGYŰLÉSEK EMLÉKHELYE

Agyagfalva a székely nemzet ősi gyülekező, tanácskozó és törvényhozó helye, ahol őseink időről időre összegyűltek, amikor veszélyben érezték szabadságukat és közösségi jogaikat. A székelyek Ősi joga volt a nemzetgyűlések tartása, amelyeken a bel kormányzatot érintő a Szentkoronától függetlenül külön törvényeket hoztak. Saját ősi szabadságával, törvényével, szokásával és jogával élt a különálló székely nemzet.A székely nemzet tanács-kozásai az agyagfalvi réten zajlottak le, mely számos székely nagygyűlésnek adott helyet. Orbán Balázs szerint az agyagfalvi rét a „Székelyföld Rákosmezeje”.

Fotó: Balázs Ödön

ZÖLDFAÁLLÍTÁS

A zöldfaállítás vagy zöldágazás hagyománya Agyagfalván hosszú időbe visszanyúló szokás, melyet még ma is – bár kevesebben -, de tartanak. Május első napját megelőző este a legénykék és legények frissen kihajtott, kizöldült faágat állítanak a leányos házak kapujába.

A kisebbeket édesapjuk, nagyapjuk szekérrel vagy traktorral viszi el az erdőre, ahol faágakat vágnak az előre kiválasztott leányoknak, általában kortársaknak, osztálytársaknak, rokonoknak, majd szürkületben elhelyezik a leányos házak kapujához.

A nagyobb legények este hozzák a zöldágat sötétben. Próbálnak csendben, zajtalanul érkezni a faluba.

A zöldág a természet megújulásának szimbóluma, ugyanakkor többnyire régen egy szerelmi ajándék is volt, ugyanakkor az udvarlási szándékot is jelezte a lánynak.

TURIZMUS ÉS VENDÉLÁTÁS

A SAVANYÓLÉ

A savanyólé vagyis a savanyú leves, agyagfalvi jellegzetesség, olyan sokszor főzték régen, hogy Agyagfalvát el is nevezték gúnynévvel, savanyólevesnek- savanyú levesnek.

A savanyú levest, Szőcs Jánosné Veres Ilona néni szerint (1923-2019?), így készítették: zsíron üvegesre dinsztelték a hagymát, rá rántást készítettek,

majd kapros saláta vagy zöld paszuly vagy más zöldséggel, levesbetéttel föleresztették vízzel, a végén eresztéket is öntöttek bele. Fűszerezése: só, ecet és egy pici cukor. A székely jellegzetes ízek akkor érvényesülnek a legjobban, ha amely ételbe ecetet teszünk, tegyünk bele egy kis cukrot is.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

AZ AGYAGFALVI REFORMÁTUS MŰEMLÉKTEMPLOM

Az agyagfalvi templom régészeti feltárása alapján tudjuk, hogy a ma is álló épület-együttest egy árpádkori templom is megelőzte, ennek maradványait (hajója északi falát) a mai szentély északi fala mellett, kívül sikerült azonosítani, majd egyes részletei a templombelső kutatásakor is előkerültek (az egykori templom déli fala). Ezt a korai templomot egy tűzvész pusztíthatta el (a kutatások során egy nagyobb égésre utaló maradványokat is megfigyeltek).

Ezt a templomot a 14. században egy új építésű istenháza váltotta, melynek az egyenes záródású szentélyét a mai szentély belsejében tárták fel.

SALA BOLDIZSÁR MALMA

Az 1885-ben született Sala Boldizsár Agyagfalva iparában mérföldkőnek számított, hiszen az általa épített malom a múlt század ‘90-es évek elejéig dörömbölt. A malom épületéhez szükséges téglát az épülő telken vetették. Az 1919-ben épült, ipartörténeti jellegzetességgel bíró épületbe az elején, Szenterzsébetről vásárolt széntüzelésű, később fatüzelésű gőzgéppel működött a három szintes malom, később vásároltak dízelolajas meghajtású gépet.

JAVASLATTÉTEL

KAPCSOLAT

RO | HU | EN